av高清无码不卡孕妇

av高清无码不卡孕妇

误下邪陷少阴,法当从少阴治也。气不足而形盛故也。

各根据将病处方医。 今胸虚邪陷于胸,故但为气上冲,是表尚未罢,然无壅满不得息痞硬之证,故不可吐下,仍当解表,可与桂枝汤,如法汗之。

并不引古经一语,皆出心裁,理无不该,法无不备。太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利;利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂【注】此承上条脉微弱,协热利,互详其证,以明其治也。

营受邪蒸则汗出,精气因之而虚,故为营弱,是营中之阴气弱也。主治筋骨疼痛,风湿麻木,半身不遂,跌打损伤。

服用羊蹄筋,同煨食,但肺有痰火者食之,令人作喘,肺虚寒者良,肺热虎须草,形似剑尖,绿叶。 脉高昂乃是等下人也。

春脾初暖软绵绵。妇人气郁服之最良。

Leave a Reply